" اطلاعیه مهم برای دانشجویان جدیدالورود  مقطع کارشناسی سال 96

انتخاب واحد نیمسال دوم  سال تحصیلی 97-96  دانشجویان جدیدالورود مشروط به اخذ تائیدیه کارنامه سلامت جسم از واحد مرکز بهداشت و درمان دانشجویان می باشد

اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام کارشناسی

به اطلاع دانشجویان جدیدالورود کارشناسی 96 میرساند  اگر در زمان ثبت نام اینترنتی مغایرت اطلاعات از جمله (ملیت- تابعیت – مادر غیر ایرانی و ...) هیچ گونه اشکالی در مراحل ثبت نام به وجود نمی آورد، فقط چاپ صدور کد رهگیری را دریافت نمایند. و از تماس تلفنی یا حضوری اجتناب نمایند.

 

 

به اطلاع دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی سال 96 می رساند:

1- زمان ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدیدالورود مقطع  کارشناسی سال 96از تاریخ 28 الی 29 شهریور سال96فعال می باشد

2- دانشجویان جدیدالورود توجه داشته باشند که مراحل ثبت نام اینترنتی را به طور کامل انجام داده و کد رهگیری دریافت نمایند(دانشجویان نوبت دوم و پردیس بدون پرداخت شهریه ثابت نمیتوانند کد رهگیری دریافت نمایند)و در زمان تحویل مدارک به دانشکده مربوطه مراجعه وکد رهگیری را تحویل نمایند .

3- مراحل ثبت نام اینترنتی(سایت دانشگاه تبریز- قسمت دانشجویان-سیستم ثبت نام اینترنتی سماء- نوع کاربری را روی دانشجویان جدیدالورود قرار داده - نام کاربری : کد ملی و رمز: شماره داوطلبی)

4- تحویل اصل مدارک به دانشکده:

دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی سال96میتوانند مدارک خود را از مورخه 1 و2 مهر96 به دانشکده مربوطه تحویل نمایند.

* مدارک درخواستی طبق دستورالعمل ثبت نامی که در آدرس سایت آموزش زیردرج شده است:

http:\\Education.tabrizu.ac.ir"

 

به اطلاع دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد سال 96 می رساند:

1- به اطلاع آندسته از دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد سال96 که نتوانسته اند ثبت نام اینترنتی انجام دهند می رساند که تا مورخه 24 شهریور ماه96  فعال می باشد

2- دانشجویان جدیدالورود توجه داشته باشند که مراحل ثبت نام اینترنتی را به طور کامل انجام داده و کد رهگیری دریافت نمایند(دانشجویان نوبت دوم و پردیس بدون پرداخت شهریه ثابت نمیتوانند کد رهگیری دریافت نمایند)و در زمان تحویل مدارک به دانشکده مربوطه مراجعه وکد رهگیری را تحویل نمایند .

3- مراحل ثبت نام اینترنتی(سایت دانشگاه تبریز- قسمت دانشجویان-سیستم ثبت نام اینترنتی سماء- نوع کاربری را روی دانشجویان جدیدالورود قرار داده - نام کاربری : کد ملی و رمز: شماره داوطلبی)

4- تحویل اصل مدارک به دانشکده:

دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد سال96میتوانند مدارک خود را از مورخه 25 و26 شهریور96 به دانشکده مربوطه تحویل نمایند.

* مدارک درخواستی طبق دستورالعمل ثبت نامی که در آدرس سایت آموزش زیردرج شده است:

http:\\Education.tabrizu.ac.ir"

...................................................................................................................................

شماره حساب بانک ملی جهت واریز مبلغ 300000 ریال بابت صدور کارت هوشمند به نام در آمد دانشگاه تبریز

شماره حساب بانک ملی:     2177220402008

شناسه صدور کارت هوشمند:   02001003706001528

.....................................................................................................................................

 

ثبت نام خوابگاه دانشجویان جدیدالورود

لینک:                                                                                           samad.tabrizu.ac.ir

........................................................................................................................................

 

با عنایت به بخشنامه معاون محترم سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات، فناوری درخصوص تکمیل اینترنتی کارنامه سلامت روان توسط دانشجویان جدیدالورود سال 97-1396 به آدرس (https://portal.saorg.ir/mentalhealth) مراجعه نمایند

 

......................................................................................................................................................

به اطلاع دانشجویان جدیدالورود مقطع دکتری سال 96 می رساند:

 

1-به اطلاع آندسته از دانشجویان جدیدالورود مقطع دکتری سال96 که نتوانسته اند ثبت نام اینترنتی انجام دهند می رساند که تا مورخه 24 شهریور ماه96  فعال می باشد

2- دانشجویان جدیدالورود توجه داشته باشند که مراحل ثبت نام اینترنتی را به طور کامل انجام داده و کد رهگیری دریافت نمایند(دانشجویان نوبت دوم و پردیس بدون پرداخت شهریه ثابت نمیتوانند کد رهگیری دریافت نمایند)و در زمان تحویل مدارک به دانشکده مربوطه مراجعه وکد رهگیری را تحویل نمایند .

3- مراحل ثبت نام اینترنتی(سایت دانشگاه تبریز- قسمت دانشجویان-سیستم ثبت نام اینترنتی سماء- نوع کاربری را روی دانشجویان جدیدالورود قرار داده - نام کاربری : کد ملی و رمز: شماره داوطلبی)

4- تحویل اصل مدارک به دانشکده:

دانشجویان جدیدالورود مقطع دکتری سال96میتوانند مدارک خود را از مورخه 25 و26 شهریور96 به دانشکده مربوطه تحویل نمایند.

* مدارک درخواستی طبق دستورالعمل ثبت نامی که در آدرس سایت آموزش زیردرج شده است:

http:\\Education.tabrizu.ac.ir"

......................................................................................................................................

شماره حساب بانک ملی جهت واریز مبلغ 300000 ریال بابت صدور کارت هوشمند به نام در آمد دانشگاه تبریز

شماره حساب بانک ملی:     2177220402008

شناسه صدور کارت هوشمند:   02001003706001528

 

....................................................................................................................................................

 

ثبت نام خوابگاه دانشجویان جدیدالورود

لینک:                                                                                            samad.tabrizu.ac.ir

 

.........................................................................................................................................

 

با عنایت به بخشنامه معاون محترم سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات، فناوری درخصوص تکمیل اینترنتی کارنامه سلامت روان توسط دانشجویان جدیدالورود سال 97-1396 به آدرس (https://portal.saorg.ir/mentalhealth) مراجعه نمایند